2018. január 10., szerda

Rajongásunk tárgya - A Gyűrűk Ura VII.

Amikor ezeket a sorokat írom épp mehetnénk megint, megemlékezni a többi rajongóval Tolkien professzor születésnapjáról, ahogy éveken át tettük – de ezt az alkalmat most kihagyjuk; s nem csak azért, mert a Magyar Tolkien Társaság idei eseménye a rosszfiúk köré lett felhúzva (s ez a vonatkozás kevéssé érdekel). Harmadikán söröztünk és teáztunk – nem kifejezetten a professzor születésnapja okán, mondhatom, hogy így alakult; és jól esik, hogy így mondhatom: hogy különösebb csinnadratta nélkül megadtuk a módját. Valahol így, ilyen természetesen jött el az ideje, hogy néhány gondolatom megint megosszam veletek e világról – ahol gondolatban annyira szeretek létezni.

Az egyik születésnapi rendezvényen hallgattam egy eléggé gondolatébresztő előadást Füzessy Tamástól (egy igen hosszú bejegyzés utolsó pár bekezdésében olvashattatok már róla). …miért érdemes a professzor világára mitológiaként tekinteni, miért nem illik rá a fantasy? Többek közt azért, mert az alkotó felfogásában nem egy képzeletbeli tájon játszódik, nem egy másik világ „messzi-messzi galaxisában réges-régen”, hanem a saját világunk nagyon távoli múltjában. Remekül illik rá tehát a mítosz elnevezés, mert az valójában a leggyakrabban „elképzelt történetek múltba helyezése, amelyek a jelent magyarázzák”. A világ keletkezésének magyarázatával, orientációs- és identitásbázissal a mítosz legfontosabb ismérveivel sem marad adós – Tolkien művei szerkezetükben is mitikus jellegű írások. (Érdekes ez a gondolatmenet – ahogyan az előadó kifejti: a mi kultúránkban is egészen az ógörögökig az uralkodó világnézeti struktúra a mítosz volt, amíg meg nem jelent a logosz, s némi egymás mellett működés után ki nem szorította a régebbi szemléletet…) Tolkien több magánlevélben utal erre – és a történetfolyam általunk ismert korai változatai is erre utalnak. Igen messze ható következményei vannak ennek a fontos különbségnek, hogy a professzor által végiggondolt Középfölde valójában a mi földünk múltjába képzelődik…

Mert például ez által értettem meg, miért öt mágus van – miért öt Istar érkezik az öröklétből az öröklét felé mohón kapdosó gonosz ellen. Egyszer már fejtegettem a mivoltukat: lássuk, mit ír a mágusokról az „istar-tanulmány”. Eszerint a Tengeren túlról, a Legmesszibb Nyugatról érkeztek, „ám ezt csak Círdan, a tünde, a Harmadik Gyűrű Őrzője, Szürkerév ura tudta, ő ugyanis tanúja volt partraszállásuknak. Nyugat Urainak követei voltak ők; a valák közül jöttek, akik még akkor is Középfölde kormányzásán tanakodtak, s így kívántak védekezni Sauron árnyának növekedése ellen. Eru (Ilúvatar) beleegyezésével tehát nemes rendjük néhány tagját küldték el, ám emberi testtel ruházva fel őket, így a föld minden félelme, fájdalma és terhe rájuk nehezedett.” Maiák ők, a valák alig kisebb hatalommal bíró segítői. S feladatuk összefogni a tündék, emberek és minden szabad nép ellenállását Sauron ellen. Az ötből a történetekben csak hármat látunk – először újra rájuk pillantok, hogy értsétek, miért gondolom (sejtem) úgy, hogy milyen szerepe lehet a két ismeretlen Kék Küldöttnek.

A három általunk ismert mágus szerepe gyökeresen más – mintha alapjában más attitűdök mozgatnák őket. Saruman feladata maga Sauron – én magamban őrzőnek hívom, ő figyeli, kutatja, próbálja megismerni a „Gyűrűműves” titkait, az ő dolga, hogy előre lássa, mit tervez, milyen lépésekre készül a gonosz. Valahol nem véletlen, hogy nem tud ellenállni a palantir kísértésének – egy eszköz kísértésének, amivel látva láthatja mindazt, amit a soha nem nyugvó szem tervez és végrehajtat (hiszen láthatja az előkészületet is, nemcsak az eredményt). Sértődött - Círdan nem rá bízza a tündék harmadik gyűrűjét. Frusztrált – hiszen egy olyan hatalmat őriz, amelyik a maga erejével gátlástalanul él, nem gátolja semmilyen elképzelés, se a test. A küzdelmet egyedül vívja – mert árulástól tartva nem bízik senkiben, és senkire nem bízna a maga feladatából sem. Berendezkedése, letelepedése Orthanc (Angrenost) erődjében, Vasudvardon, ahogy Rohan lovasai nevezik, az ott megtalált kísértésnek köszönhető, a kőnek, amellyel messzire lát. Sokáig használhatta… hisz láthattuk, Denethor elméjét is csak megmérgezni tudta a szörnyű akarat, „csak” őrületbe tudta kergetni – mennyivel tovább firtathatta ellenfele szándékait a látókővel Saruman, hogy eljusson az árulásig, hogy ennyire elragadja a Gyűrű iránti sóvárgás! A legmagasabbra tör – így a leglátványosabb bukás az övé (főleg annak fényében, hogy még csak nem is látványosság: csak egy Megye porában heverő, saját maga által végsőkig alázott, jelentéktelen holttest, amit aztán elkaparnak valahol).

Gandalf a szememben a kereső. A kíváncsiság nem szűnik benne – ezért sem tud gyökeret verni a  földön, amin jár, aminek így mindvégig nyughatatlan vándora. Ő a megoldást keresi a helyzetre, amiben Középfölde van. Mindenféle megoldást – hiszen ő bontja fel azt a tetszhalott állapotot is, amit Smaug és az ő aranyon elheverő, nyugalmas álma jelentett (hiszen tudható, egyszer úgyis felébred…). Tölgypaizsos Thorin és társai mellé ő talál hobbit útitársat: Bilbót. Milyen érdekes, hogy így mondhatja a végén: …én voltam Sauron ellensége – hiszen valóban ő találja meg a megoldást ellene, a hatalomra legkevésbé éhesek, a hobbitok személyében. Milyen fontos tudás ez! Hogy a gonosz hatalomnak nem a jó hatalom a méltó ellenfele – hanem a hatalomról való lemondás. Még akkor is, ha Gandalf csodafegyvere, Frodó elbukik a végén, s egy másik bukott hobbit mohósága oldja fel az aranyba kovácsolt kötelékeket. Egyszer már leírtam: ...bár Gandalf teljes joggal állíthatja, hogy ő volt Sauron ellensége, nem ő „győzi le” a Sötét Urat, hanem a hobbitok álhatatossága, az emberek vitézsége, a tündék szeretete műveik iránt – mindez együtt. Gandalfot sokszor gyanúsítják azzal, hogy eszközként bánik szövetségeseivel - Sarumantól Denethorig vádolják ezzel -, holott mi sem áll tőle távolabb. Bár ő fedezi fel a hobbitok „értékes” voltát, ő támogatja leginkább Aragorn küzdelmét örökségéért, barátai soha nem lesznek eszközzé a kezében. Senki nem tud úgy bízni a többiekben a történet folyamán, annyit a „másikra bízni” a nehéz döntésekből, tudván, mi veszhet, ha valamelyik barát rosszul dönt. Ez a bizalom teszi a legnagyobbá, nem az ereje vagy a hatalma.

Azt viszonylag nehezen értettem meg, mit szeretett volna Tolkien Barna Radagasttal – pedig az író minden fontos információt megadott hozzá. Radagast a füvek, álatok, madarak barátja a kötő. Aki megköti a többiek helyett a környezetével azokat az elengedhetetlen szövetségeket, amely által zavartalanul működhet a másik kettő. Az ő jelentőségének felmérése vándorolt bennem a legtöbbet – s milyen érdekes: sokat segített ebben az a teljesen elhibázott (mégis: Sylvester McCoy által annyira szerethetőre formált) adaptációs figura, akit a film állít az adott őrhelyre. Valahol minden elrontott momentumával együtt megérezve a lényeget: ez a harmadik Istar gyökeresen más kötelmek és feladatok rabja, mint a másik kettő. Megértettem azt is, mekkorát tévedtem vele kapcsolatban – hogy elsodorhatja a kor vihara, hiszen másoktól távol, egyedül él. Mert pont a földdel, vízzel, s a rajta-benne tenyésző élettel való szoros kapcsolata okán Sauron talán legkeményebb ellenfeleinek egyike – nem vagyok meggyőződve róla, hogy a Tanácsból, mikor kiűzték a bakacsinerdei Dol Goldurból a Feketemágust, nem ő volt-e a legaktívabb űző. S nem véletlen, hogy a Sötét Úr a maga otthonában a maga teremtményein és néhány tábla kényszerűen megtűrt, élelemnek szánt haszonnövényen túl nem tűrt semmit, ami zöld. Mordor földje valójában a Radagasstal megkötött szövetség hiánybetege. Egyre inkább úgy vélem, hogy Sauron bukása után Radagast e fertőzött vidékre költözött, s a maga bukása (hogy nem tér vissza a tündehajóval eredeti otthonába) önkéntes száműzetés – nem volt képes egy ennyire mély kötést, amit e földdel megkötött, felbontani…

Most térnék vissza a nyitó gondolathoz. Ha ez a világ a mi világunk nagyon-régmúltja, emlékezetből teljesen kiesett óideje, ahol az egykor keretében mindazonáltal felfedezhetők a jelen problémáinak bizonyos keretei, akkor világos, a távoli kelet miért igényelt csak két mágust. A mi távoli keletünk egészen a monoteista vallások (az iszlám, a kereszténység) érkezéséig nemigen ismerte a vallásháborút – e mintát lekövetve a mitikus múltban a mi fogalmi rendszerünk által felépített ellentétrendszerekben őrzőnek nevezett Istarra ott nem volt semmi szükség. Elég lehetett a kereső és a kötő: hogy kialakulhasson az a sajátos, akár ezredévekig apró változások bűvöletében tisztességgel működő világ, amely nem fejlődött – másként mondva: nem rohant maga elől sehova, és sokáig mégsem volt védtelen.


A korábbi bejegyzések:
Rajongásunk tárgya: A Gyűrűk Ura I.
Rajongásunk tárgya: A Gyűrűk Ura II.
Rajongásunk tárgya: A Gyűrűk Ura III.
Rajongásunk tárgya: A Gyűrűk Ura IV.
Rajongásunk tárgya: A Gyűrűk Ura V.

Nincsenek megjegyzések :

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...