2018. december 17., hétfő

Popper Péter: Istenek órája


Az Istenek órája egy 12 részes valláspszichológiai tévésorozat volt a kilencvenes években; olyan üdítő jelenség volt a képernyőn, mint Kapitány Gábor és Kapitány Ágnes Rejtjelekje - érdemes volt várni rá, számon tartani, mikor ismétlik, VHS-en is terjedt... A klasszikus televíziós (internetes megosztó-kor előtti) gesztusok összesét szülte, pedig egy "beszélő fejek" jellegű műsor volt a rövid, képpel gazdagon támogatott, szellemes bevezetőt követően. Amelyeket aztán, Popper Péter bevezetőit a népszerűségre való tekintettel gazdagon illusztrált könyvben is kiadták. Érdekes ez - hosszú évek óta őrizgetem ezt a kötetet, de teljes mélységében csak a napokban nyílt; amikor valahogy a kezembe keveredve kinyitottam és ott ragadtam vele a fotelomban.

Igazából nem hiányoznak a beszélgetőtársak, ami meglepett, mert nagyon szeretem a Mesterkurzus sorozatot, ahol ott vannak, ahol Popper Péter tovább próbálta nem középiskolás fokon tanítani az embertársait. A kétezres években könyv alakban is napvilágot látó beszélgetés-sorozatnak (ahol a tematikus beszélgetéscsokor csorbítatlanul az olvasók elé került) egyfajta előképe és alapja volt az Istenek órája. Ezért csodálkoztam, hogy nem hiányzik Beke Kata, Bodor Pál, Jelenits István atya, vagy Sári László - de ez a könyv a maga vállalását nélkülük is tökéletesen teljesíti. A bevezetőkből kibomlik egy érdekes megközelítés, amely a maga tudományos módszertani alaposságával nem rajzolható ki ekkora terjedelemben, viszont Poppernek megint sikerül úgy ismeretterjesztést egyszerűsíteni belőle, hogy megőrzi a tágasabb, levegősebb egész érzetét. Szerintem amúgy tényleg ehhez értett a legjobban...

Az más kérdés, hogy a "vallás, mint pszichológiai igény", ha meg is magyarázható, korrekten és következetesen felépült struktúrában láttatva a tudomány szempontjából legkényesebb téma, a hiedelem lehetséges aspektusait, valójában az egyik általam ismert legszebb fából vaskarika. Most épp mélyen elcsodálkozhatunk, egy jól felépített profán hiedelemrendszer milyen erővel települhet az emberek életére, ha pénz, paripa, fegyver támogatja - hogy a jó propaganda valójában hiteket épít, nem meggyőződéseket. Popper Péter nem csodálkozna, ebben az általa megszeretett, megtartott és gyakran, közérthetően ismertetett nézetrendben is pontosan látta, hogyan és miért fordul erre a szekerünk - mondom ezt annak ellenére, hogy már sok mindent másképp látok. Lehet, ez a kései rácsodálkozás is azért ragadott el így, mert felépült közben a magam nézete is minderről - amit itt nem fejtegetnék (máshol igen...), mert szétfeszítené ennek a blognak a kereteit.

Tényleg ez az ereje: hogy közérthető. Pont a kellő mennyiségű szóval - nehezen is kivonatolható tovább, lévén maga is egy árnyalat-gazdagabb gondolatmenet kivonata. Amit aztán a beszélgetésekben a vendégekkel alaposan körüljártak. Emlékszem, az egyik varázsa azoknak a beszélgetéseknek a gyakran nyitva maradó dilemmákra való rácsodálkozást jelentette, amikor például egy hívő és egy ateista a saját szemléletéből a fülem hallatára megfogalmazta a maga (gyakorlatilag egymásét kizáró) véleményét szentről és profánról - s a moderátor Poppernek esze ágában nem volt lekerekíteni a jól látszó, sarkos ellentmondásokat: gyönyörűen megmutatta, az érettség egyik arca, ha magadban végiggörgetve ezt a kérdést (szent idő - profán idő, szent terek - profán terek... s mindaz, ami e szétválasztással együtt jár) a magad számára érthetően állást foglalsz; avagy belátod, hogy erre képtelen lévén a dilemmát hagyod meg érvényesnek a magad számára (mélyen megtisztelve közben bárki szabad választásának lehetőségét).

Abban a légkörben szeretnék létezni - ma is. Miközben egyre több véleménykülönbségre ébredek rá a nézeteit illetően, egyre több kérdésére adok az övétől eltérő választ, Popper Pétert ma is nagyra becsülöm. Mert érdeklődéssel hallgatta volna, mit látunk másképp - s mert soha nem ítélt volna meg azért, mert nem követem (őt, avagy bárkit). Neki a pszichológia volt az anyanyelve - amelynek megközelítés- és fogalomkészletével nagy bátorsággal és kíváncsisággal megérteni próbálta a körülötte elterülő, rohamos léptekkel változó világot. Még ha nagyon sokszor nem is tudom eldönteni, pontosan mit is gondol bizonyos dolgokról (sokak szerint túl sok dilemmát tartott életben), de mindig arra provokált, én is gondoljam ezeket a kérdéseket végig. Nem tudom, milyen pszichológus volt - csak azt tudom: remek tanár. Hagyjátok, hogy provokáljanak a gondolatai.

Nincsenek megjegyzések :

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...